--שער  ציון  -- 2010 acrylic  on  canvas 70x70 cm.